Lennart Albertsson

Lennart Albertsson

lennart.albertsson@efs-kyrkan.info
070-597 9883

Det här är Lennart Albertsson. Han sitter med i styrelsen sedan tre år men har tidigare varit med i hela 12 år mellan år 2002-2014. Lennart finns med i styrelsen då han vill bidra med de gåvor som han fått av Gud och för att han tror att den kristna församlingen är vad som behövs i dagens Sverige. ”Min längtan för EFS-kyrkan är att vi ska nå människor på djupet, att vår kyrka ska få vara en plats som gör det lättare för alla att möta Jesus”. Lennart bor i Ängelholm tillsammans med sin fru. De har tre utflugna barn och Lennart skriver just nu på en bok. Det oväntade: Lennart blev intervjuad av ”Hajk-Bengt” i ett caféprogram från Karlstad i början av 1980-talet. Förvånande nog fick Lennart tunghäfta! Han hoppas att inslaget är preskriberat och utplånat. Vi har gjort allt vad vi kan för att hitta klippen men det ser ut att vara utplånat!