Isak Davidssson

Isak Davidssson

isak.davidsson@efs-kyrkan.info
070 – 675 14 77

Det här är Isak Davidsson. Han sitter med i EFS-kyrkans styrelsen sedan våren 2020. Han tror att kyrkans framtid är det sätt som EFS-kyrkan är uppyggd på, där ideelt engagemang är en bärande del. Därför väljer han att finnas med i styrelsen då det är centralt att engagera sig i de uppgifter som behövs för att församlingen ska fungera. Styrelsearbetet känns som ett handfast komplement till att spela i ett av kyrkans lovsångsteam. Han tror att många fler borde göra en period i styrelsen då det nog skulle vara bra för kunskapen om församlingens arbete samt även för integrationen. Han längtar efter att EFS-kyrkan i Ängelholm ska bli en betydligt större faktor att räkna med i ängelholmarnas och nordvästskåningarnas liv. Helst sker det tillsammans med andra församlingar, för vi är ju en kyrka. Isak bor i Ängelholm med sin fru och två barn, en pojke och en flicka.
Det oväntade: Isak håller just nu på med att pricka av en barndomsdröm, att lära sig cykla enhjuling!