Nytt från styrelsen

Nytt från styrelsen

Styrelsemöte november 2019

Under hösten har styrelsen haft ett antal sammanträden och ett styrelsedygn på Gullbrannagården i september.

Det är främst tre områden som är aktuella och får mycket fokus:

1. Hur vi går vidare med byggplanerna. En ny byggrupp är tillsatt som arbetar vidare för att hitta en bra lösning på de behov som finns. De har landat i att utbyggnaden kan göras i etapper. Barnrum och ett större café ska prioriteras.

2. Den nya organisationsplanen. Förslaget ska på remiss i utskotten. Ledarna bjuds in till ett gemensamt möte där planen presenteras.

3. Anställda och tillsättande av nya tjänster. Vid årsskiftet slutar ungdomsledaren Louise Malmborg och Helena Bonde som är barnledare slutar den sista november. Tjänsten som barnledare är tillsatt. Ungdomsledartjänsten avpubliceras och arbetsuppgifterna kommer delvis att omfördelas bland de anställda. Malin Winther är ny HR ansvarig och är därmed formell chef för de anställda.

Boka redan nu in datum för nästa årsmöte som blir

Onsdag den 11 mars 19.00 i EFS-kyrkan.

Med en önskan om en välsignad advent och jultid.

Styrelsemöte den 20 augusti 2019

Terminen har rivstartat! Vi har haft vårt första möte efter sommaren och lyckades inte hålla sluttiden denna gången heller på grund av de många punkter som vi hade att behandla. Vi jobbar just nu med våra tjänster då vi har förändringar på gång. Helena Bonde kommer sluta som ansvarig för barnverksamheten, Carl Skarin ska vara föräldraledig på deltid och Magnus Lennartsson kommer få en del av sin tjänst finansierad av Rögle. Parallellt med detta jobbar vi vidare med att hitta någon som vill ta över efter Louise Malmborg som ungdomsledare. Vi jobbar även vidare med bygget: Blir det något bygge, eller? Nyfiken på svaret? Kom på gudstjänsten den 8 september kl 10.00! Det blir en annorlunda förmiddag i kyrkan där en del av gudstjänsten är ett föreningsmöte. Välkommen!

Hälsningar från Rebecca Nordén, ordförande i EFS-kyrkan

Styrelsemöte den 7 maj 2019

Kvällens styrelsemöte hölls i en lokal på Åsbogatan 48 på Villan. Ett första steg att landa på vårt prioriterade bostadsområde. Hela styrelsen var samlad och hade även besök av byggmästare Oldbring.

Här kommer en rapport från kvällens möte:

 • Det har kommit önskemål från olika håll om att medlemsintagning sker vid fler än två tillfällen under ett år.
 • Den 20-21 september kommer styrelsen plus anställda att ha ett arbetsdygn på Gullbrannagården.
 • Kommunikationsutskottet kommer inom kort att visualisera budget mot insamlade medel, väl synligt i foajén. 
 • Arbetet att rekrytera ny ungdomsledare pågår. Tjänsten som är på 50 % blir ledig efter sommaren.
 • Roland Oldbring var inbjuden till mötet för att presentera den ritning och de planer som byggruppen tagit fram tillsammans med honom. Visionen och utbyggnaden måste kopplas ihop och presenteras för församlingen så att alla känner delaktighet. Ett brev kommer att skickas ut till alla medlemmar med mer information innan sommaren. Den 9 juni kommer Lennart A och Rebecka att presentera de aktuella planerna.
 • En organisationsgrupp har under april och maj träffats och sett över alla uppgifter i de olika utskotten och hur de ska struktureras så att de stämmer överens med visionen.
 • Det är glädjande att det under våren kommit in månadsgåvor och kollekter som i nuläget överstiger budgeten. Det ger styrelsen frimodighet att arbeta vidare och söka Guds ledning för församlingens framtid.

Psaltaren 127:1-2 /Hälsningar från Åsa Svedberg


Den 11 mars var det årsmöte i kyrkan och styrelsen presenterade fyra områden som förslag att jobba vidare med, nämligen: 

 • Barn & föräldrar
 • Ledarskapsträning
 • Det sociala engagemanget
 • Bön & tillbedjan

Det sistnämna är en förutsättning för de övriga tre punkterna, med bön gör vi skillnaden! En budget för 2019 klubbades igenom och den innebär att vi som LAG måste vara med och bära vår gemensamma ekonomi. Just nu fattas det lagspelare och ekonomin släpar efter. Är du en av dem som vi saknar? Vi behöver dig! Välkommen att vara med i vårt fortsatta arbete och välkommen att vara med och ge in detta så att vi kan nå fler människor med påskens budskap: det finns en levande Gud som vill gemenskap med varenda människa på vår jord.

 • Swish: 123 122 4732
 • Bankgiro: 697-0487
 • Autogiro – klicka här för att ladda ner blanketten
 • Rebecca Nordén, ordförande EFS-kyrkan Ängelholm

————————————————————————————

Den 11 mars ägde EFS-kyrkans årsmöte rum. Ett 60-tal personer närvarade vid mötet som blev familjärt och trevligt. Under verksamhetsberättelsen fick vi veta att vi är 217 medlemmar i EFS-föreningen och att Salt-föreningen har 170 medlemmar. Vi fick också veta att ekonomin är god men att vi kan inte slappna av om vi vill fortsätta på den bana vi är inne på. 

Styrelsen berättade om det arbete man gjort för att kartlägga EFS-kyrkans bakgrund och nuläge men även om hur vi kan arbeta framåt. Man vill satsa på att fortsätta sprida den stora barn- och ungdomsverksamhet som redan finns. Man vill satsa på ledarskapsundervisning för främst barn- och ungdomsledare. Man vill satsa på socialt arbete, på att ta hand om utsatta människor. Man vill satsa på bön – det är ju så att det vi som kyrka har ytterligare dimension i vårt arbete. Därför vill vi satsa mer på bönen så att det verkligen är Guds vilja vi följer. Till sist vill man satsa speciellt på bostadsområdet Villan när det gäller att nå människor med vår verksamhet och omsorg. Årsmötet beslöt att man vill att styrelsen arbetar vidare med detta. 

Styrelsen visade också nya ritningar på hur en utbyggnad av kyrkan skulle kunna se ut. På föreningsmötet för sex veckor sedan fick man nya tankar och idéer vilket ledde till att man arbetade om förslaget. Nu presterade man en ritning på större ytor men fortfarande inom samma budget som tidigare talat om. Årsmötet beslutade även här att låta styrelsen arbeta vidare med detta. 

Till styrelsen omvaldes Åsa Svedberg, David Andreasson och Lennart Albertsson på tre år medan Josefine Storgaard valdes in genom ett fyllnadsval på två år. Oscar Hedman avgick som ordförande men sitter kvar i styrelsen. Till ny ordförande valdes Rebecca Nordén. Övriga i styrelsen är Margareta Sturesson, Tobias Nordén samt Aud Bengtsson. Läs mer om styrelsen här

Det som genomsyrade hela mötet är att vi bygger inte kyrka, både i verksamhet och byggnad, för bara oss själva utan vi bygger för att bli fler. Tillsammans är vi starka och om vi går med Gud blir vi starkare ändå. Låt oss vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor, varhelst vi befinner oss varje dag så att människor och samhällen kan bli förvandlade av Jesus. 

Styrelsen 2019: David Andreasson, Oscar Hedman, Rebecca Nordén ordförande, Aud Bengtsson, Åsa Svedberg och Lennart Albertsson. Saknas på bilden – Tobias Nordén, Josefin Storgaard, Margaretha Sturesson