Styrelsen

Här finns kontaktuppgifter till alla medlemmar i EFS-Kyrkan i Ängelholms styrelse:

Oscar Hedman
0431-280 30
oscar.hedman@efs-kyrkan.info
Ordförande

Rebeckas Nordén
073 5674624
rebecka.norden@efs-kyrkan.info
Vice Ordförande

Möt vår styrelse: Det här är Rebecca Nordén. Hon är vice ordförande i styrelsen men agerar ordföranden sedan början av höstterminen då Oscar Hedman (den valde ordföranden) är föräldraledig. Rebban, som hon kallas, har suttit i styrelsen sedan 2015 –  den här omgången – men har tidigare suttit med i nio år. Rebban tycker att styrelsearbetet är väldigt roligt och hon tycker mycket om vår församling och det som vi gör i Ängelholm. Hon är mycket intresserad av den resa som Gud har för oss. ”Min längtan för EFS-kyrkan är att den ska bli så viktig för Ängelholm att staden inte klarar sig utan den. Jag drömmer om en kyrka dit människor söker sig för gemenskap men framför allt för att vi berättar om Jesus på ett attraktivt sätt.” Rebban bor i Munka Ljungby tillsammans med sin man och sina två barn. Hon arbetar som teckenspråkstolk och vidareutbildar sig även till skrivtolk. Det oväntade: Rebban är med i tv-serien Bron, i säsong 3!


Åsa Svedberg
070 636 88 95
asa.svedberg@efs-kyrkan.info
Kontaktperson till Distriktet

Margaretha Sturesson
070 1900824
margaretha.sturesson@efs-kyrkan.info
Kontaktperson till EL-U

Det här är Margaretha Sturesson. Hon sitter med i styrelsen sedan fyra år. Margaretha jämför församlingen med familjen där man inte bara är mottagare utan också bidrar. Hon har intresse av övergripande frågor och har erfarenhet av både styrelse- och ledningsarbete sedan tidigare. ”Min längtanför EFS-kyrkan i Ängelholm ska vara en kyrka för alla, från olika bakgrunder, med olika förutsättningar och olika generationer. Att vi ska möta människor både i kyrkans egen byggnad men även finnas ute i samhället. Viktigast av allt är att vi ska agera på det sätt som Gud leder oss i både bön och i konkret arbete”. Margaretha bor centralt i Ängelholm och har fyra vuxna barn och sex barnbarn, varav ett som föddes under hösten. Det oväntade: I yngre år var Margaretha en notorisk träningsmänniska som tävlingsimmade som ung men som även, bland annat, sprang Broloppet år 2000 dagen innan bron till Köpenhamn öppnade för biltrafik.


Tobias N miniTobias Nordén
070 5143160
tobias.norden@efs-kyrkan.info
Kontaktperson till SALT

Aud Bengtsson
070 9181764
aud.bengtsson@efs-kyrkan.info

Det här är Aud J. Bengtsson. Hon har suttit med i styrelsen sedan i mars 2018. Hon tycker det är viktigt att engagera sig i församlingen, dessutom tycker hon att styrelsearbete är kul! ”Min längtan är att EFS-kyrkan i Ängelholm ska tydligt peka på Jesus så att fler människor kommer till tro”. Aud bor i Farhult tillsammans med sin familj och hon arbetar på Gullbrannagården där hon blant annat ansvarar för grupp och konferensbokningar och marknadsföring.  Hon är mycket aktiv och man kan ofta hitta henne i en kajak ute på Skälderviken eller ute  ”på tur”. Det oväntade: När Aud fick parkeringsböter i Karlstad en gång rev polisen den med motiveringen ”hon är norska och kände inte till regeln”.

Christoffer Lundahl
076 127 86 35
christoffer.lundahl@efs-kyrkan.info

Lennart Albertsson
070-597 9883
lennart.albertsson@efs-kyrkan.info

Det här är Lennart Albertsson. Han sitter med i styrelsen sedan tre år men har tidigare varit med i hela 12 år mellan år 2002-2014. Lennart finns med i styrelsen då han vill bidra med de gåvor som han fått av Gud och för att han tror att den kristna församlingen är vad som behövs i dagens Sverige. ”Min längtan för EFS-kyrkan är att vi ska nå människor på djupet, att vår kyrka ska få vara en plats som gör det lättare för alla att möta Jesus”. Lennart bor i Ängelholm tillsammans med sin fru. De har tre utflugna barn och Lennart skriver just nu på en bok. Det oväntade: Lennart blev intervjuad av ”Hajk-Bengt” i ett caféprogram från Karlstad i början av 1980-talet. Förvånande nog fick Lennart tunghäfta! Han hoppas att inslaget är preskriberat och utplånat. Vi har gjort allt vad vi kan för att hitta klippen men det ser ut att vara utplånat!


David AndreassonDavid Andreasson
070 812 0915
david.andreasson@efs-kyrkan.info