Voi, Kenya

mission_3

Studier

Kenya är ett land i östra Afrika med cirka 45 miljoner invånare. Cirka 80% av befolkningen är kristna men den lutherska kyrkan är väldigt liten och ung. I Kenya finns det två lutherska kyrkor. KELC (Kenya EvangelicalLutheran Church) och ELCK (Evangelical Lutheran Church of Kenya). KELC som är den av de två kyrkorna somviger kvinnliga präster har inte en prästutbildning i Kenya. Därför måste man ta sig över gränsen till Tanzania för fem års studier. Detta är ett alternativ som är för dyrt för majoriteten av kenyanerna. Vilket i sig skapar ett problem då många fattiga människor inte har möjligheten att arbeta inom kyrkan även om det är det som är deras kall.

I Januari 2011 startades för första gången en treårig evangelistutbildning i Voi, Kenya. Den är ett alternativ till den femåriga prästutbildningen. Evangelister arbetar under den anställda prästen i respektive församling medevangeliserande arbete av olika slag.

unnamed

Studenterna i första klassen som tog examen 2013

Voi är en stad med 40 000 invånare cirka 15 mil från kusten. Beslutet att placera utbildningen i Voi kom på grund av vår kontakt med prästen i Vois församling Manase Mkofira. Att ha en person på plats som vi litar på till 100 procent underlättar när man drar i ett arbete som detta.

Då KELC är en kyrka i brist på pengar har de inga ekonomiska möjligheter att stötta skolan ekonomiskt. Den finansieras därför till 95% av människor knutna till vår församling. Därför är alla gåvor från Sverige ytterst nödvändiga för skolans fortlevnad.

Av de 14 studenterna som tog examen 2013 är 13 stycken ute i tjänst som evangelister i sina hemförsamlingar.

En andra klass startade i januari 2015 där nio studenter har tillbringat tre år tillsammans för att i november 2017 ta sin examen. Samtliga är inställda på att återvända till sina hemförsamlingar och arbeta för Guds rike.

Under årens lopp har församlingen i Voi färdigställt en campus där utbildningen sker. Där bor studenterna under sina terminer. Ett mindre bibliotek har tagit plats i ett rum under ”vattentornet”. Tillsammans med sina studier får de även praktiskt lära sig att ta hand om odling/jordbruk. Gästhuset där turister och besökare kan bo finns också här. En härlig plats med stora utmaningar och många möjligheter.

Vi ser detta som ett fantastiskt och viktigt projekt som vi stöttar både ekonomiskt och genom bön. Trots att Kenya har en stor kristen befolkning är där fortfarande många som inte hört om Jesus, därför är denna skola extremt viktig och därför är din gåva och din bön viktig!

unnamed 1

Gästhuset under uppbyggnad inspekteras av folk från EFS-kyrkan.