Samtal

Samtalet och lyssnandet kan vara så helande på många olika sätt. I svåra stunder kan själavårdssamtalet hjälpa en att få nya perspektiv, i bikten (samtal och bön om förlåtelse tillsammans med en präst med total tystnadsplikt) finns en otrolig befrielse, att slå följe med någon under en tid i mentorsamtal kan vara så stärkande. Formerna för samtal kan variera men oavsett får de vara till stöd och tröst i livet.

I kyrkan finns flera personer som vill och kan ta sig tid tillsammans med dig.

Du kan kontakta någon kyrkans präster:

Magnus Lennartsson 073-379 61 24 – magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info
Carl Skarin 070-526 95 57 – carl.skarin@efs-kyrkan.info