Samtal

Omsorgsgruppen

Vi är en grupp i kyrkan som finns til hands för samtal. Vi är inga ”proffs” men vill vara medmänniskor som lyssnar till det du har på hjälrtat. Du är välkommen till ett eller flera samtal.

Du kan kontakta någon av oss i omsorgsgruppen direkt eller når du oss via kyrkans präster:

Magnus Lennartsson 073-379 61 24 – magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info
Carl Skarin 070-526 95 57 – carl.skarin@efs-kyrkan.info

Omsorg mini

Per-Erik Eriksson, Birgitta Jarbo, Kajsa Starfelt, Pär Arvidsson, Lena Svensson, Calle Jarbo, Agneta Albertsson