Relationskurs

Relationskurs

Satsa på kärleken och att växa tillsammans!

• Relationer behöver vårdas för att fördjupas.

• Relationer behöver det goda samtalet i lust och nöd.

• Konflikter är en del av livet – hur hanterar vi dem?

• Bästa vänner – hur når vi dit?

• Småbarnsföräldrar – hur får vi samlivet att fungera?

• Förlåtelse – livsviktigt!

• Trohet skapar trygghet?

Vi är tre par från EFS-kyrkan som har en längtan att få förmedla verktyg för varaktig kärlek. Precis som kroppen behöver hållas i trim behöver kärleken nytt bränsle för att hållas vid liv. Just nu har vi ingen kurs planerad men stödjer dig gärna i relationsfrågor.
För mer info ring Birgitta Jarbo 0431-290 44 el 0733-449111

Välkomna!

Agneta & Lennart Albertsson
Lena & Allan Svensson
Birgitta & Calle Jarbo