Keren, Eritrea

mission_1 - Kopia

 

Dövskolan i Keren

I våra gudstjänster så ber vi ibland för våra vänner i Keren. En del vet alldeles säkert vad vi pratar om men inte alla. Keren är en stad i Eritrea som ligger på Afrikas östkust. Eritrea var det första landet som EFS åkte till för att missionera 1866. Sen dess har arbetet i Eritrea fortsatt och vår församling har en speciell koppling till en dövskola i Keren. Hösten 2001 så fick jag, Rebecca Nordén möjlighet att åka till Eritrea som stipendiat. Det var en fantastisk upplevelse! Jag stannade i Eritrea en termin och befann mig mestadels i Keren på deras dövskola. Skolan drivs av den evangeliska kyrkan i landet som i sin tur drivs av EFS i Sverige. Skolan är till för döva och hörselskadade elever och all undervisning sker på teckenspråk. Skolan ger en fantastisk möjlighet för dessa barn till ett språk, en samhörighet och en möjlighet att växa upp under trygga förhållanden och senare kunna delta i samhället. När jag kom hem delade jag med mig av mina erfarenheter i församlingen och då bestämde vi oss för att på ett konkret sätt ha dövskolan i Keren som vårt missionsprojekt. Vi samlar in pengar, vi har skickat ner saker i flera omgångar men framför allt vill vi stötta dessa människor i bön. Hösten 2006 fick jag möjlighet att åka tillbaka till Keren tillsammans med tre personer från vår församling. Magnus Lennartson, Josefin Hedenström och John Henrysson och jag följdes åt för att besöka ”vår” skola och träffa de människor som driver skolan och som behöver vårt stöd. Det blev en lärorik resa blandat med magbesvär, skratt och djupa erfarenheter. Prata gärna med någon av dessa för att få veta mer!

Eritrea är ett mycket fattigt land med brist på vatten och mat. Landet ligger sedan länge i en fejd med grannlandet Etiopien vilket försvårar uppbyggandet av landet. Många människor lider av svält och sjukdom och i denna svåra situation behövs vi, behövs du och jag. Om du fick se barnens leende över att få gå till skolan skulle du lättare förstå. Jesus uppmanar oss att se till de minsta, att ta hand om varandra och som Kristi kropp är vi alla del i samma familj med Gud som pappa. Därför är din bön och ditt givande en handling som har evighetsvärde!