Hemgrupper

I ett levande församlingsliv är gemenskapen viktig, både den gemenskap som finns mellan människorna och Gud, men även gemenskapen människorna emellan. Här utgör hemgruppsarbetet en värdefull beståndsdel av församlingsarbetet. En gång i veckan träffas tiotalet grupper hemma hos någon gruppmedlem för att  tillsammans be, läsa Bibeln, ta del av varandras liv, diskutera och fika.

För en del har hemgrupperna blivit en naturlig fortsättning på gemenskapen som  grundlades under en Alpha-kurs.

Upplägget för träffarna varierar från grupp till grupp. Valfrihet och möjligheten att själva få utforma kvällen bidrar till att deltagarna känner sig delaktiga. En del grupper diskuterar livet och trosfrågor utifrån en vald bok, andra väljer att läsa och diskutera Bibeln. Ibland ges möjlighet att diskutera olika tema, som följer de gemensamma bibelstudier, vilka ges i kyrkan några gånger per termin.

Hemgruppernas sammansättning är varierad. Vissa grupper domineras av yngre medlemmar, medan andra har småbarnsfamiljer som medlemmar, andra åter har blandade åldrar. För att gå med i en grupp krävs inte medlemskap i föreningen, utan alla hälsas välkomna. Om du är nyfiken och har frågor kring  hemgruppsarbetet, så tveka inte att kontakta Magnus Lennartsson på telefon 073-379 61 24 eller via e-post: magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info