Fotopolicy

Eftersom vi vill att fler människor ska få ta del av vad som händer i kyrkan fotograferar vi då och då under både gudstjänster och andra aktiviteter. Bilderna läggs ut på vår hemsida, blogg, instagram och Facebooksida. Vi har dock kommit fram till följande policy gällande publicering av bilder:

När personer syns tydligt på bilderna ska de tillfrågas innan ett foto publiceras. Vi är försiktiga med att fotografera gudstjänstdeltagarna på gudstjänsterna. Vi undviker fotografering vid förbönsplatserna. Om vi behöver sådana bilder arrangerar vi dem.

För dem som uppträder på scen gäller lite andra regler. Här får man räkna med att hamna på bild om man till exempel spelar, sjunger, dansar eller talar. Har man speciella skäl (till exempel skyddad identitet) till att inte förekomma på bild får man aktivt meddela fotografen detta.

Kommunikationsutskottet

Ramona Wieland, 0736 – 55 36 86