Bönesamlingar

Den gemensamma bönen har alltid varit en grundpelare i kyrkan. Där har hjärtan förvandlats och skeenden påverkats genom alla tider. Vi vill söka Jesus i bön för vår tid och våra sammanhang. ”Låt ditt rike komma”

Vi får be tillsammans i gudstjänster, hemgrupper och vid många andra tillfällen. Nu vill vi även utöka tillfällena för gemensam bön. Olika dagar och tider för att ge möjlighet för fler att kunna vara med.

Torsdagar Morgonbön i kyrkan 8.00-9.00

Torsdagar första och tredje veckan varje månad ekumenisk bön för staden/landet i ELMs missionshus 19.00-20.00